เปิดจำหน่าย 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. / Ticket will go on sale 4 November 2023 10AM (GMT+7)

GULF Phenomenal Super Match 2023
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.
►สถานที่: Mcc Hall The Mall Bangkapi
►ราคาบัตร : 7500, 5500, 4000, 2500 THB
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: www.gulfkanawutofc.com

GULF Phenomenal Super Match 2023
►Date :2023.12.09 (SAT) 17:00
►VENUE: Mcc Hall The Mall Bangkapi
►Ticket Price : 7500, 5500, 4000, 2500 THB
►Ticket Open: SAT 4 November 2023 10.00 AM
►Sale channel: www.gulfkanawutofc.com